Carles Oliver

Carles Oliver

Les meves passions son la natura, la muntanya i la fotografia i el proposit es compartir-les.

Membro da dicembre 2008