← back 190609 Pizzo Deta - M.Passeggio - M.Fragara - M.Scalelle

Gianni Marini ha fatto "190609 Pizzo Deta - M.Passeggio - M.Fragara - M.Scalelle" con 2 compagni di traccia