-
-
20 m
2 m
0
5,0
10
20,18 km

Visualizzato 58 volte, scaricato 2 volte

vicino a Wijk aan Zee, Noord-Holland (Nederland)

Hollandse Duinen - De Hollandse duinen zijn tot op vandaag vooral natuur gebleven. Blanke toppen worden afgewisseld door vochtige duinvalleien, dicht struikgewas en geurig dennenbos. Aan de duinrand passeert u mooie buitenplaatsen en bloeiende bollenvelden. Zo nu en dan pikt u een eindje strand mee. Eeuwenlang werd de zee als bedreigend ervaren en waagdenalleen vissers zich op de grote plas. Geleidelijk kregen de Hollanders de kust onder controle. De duinen werden in gebruik genomen als boerenland en voor de bereiding van drinkwater. Deftige lieden bouwden er hun villa’s en het kusttoerisme kwam van de grond. En zo ontstond er een verlangen naar de kust. In Zandvoort liepen de vissers met hun handelswaar over het ‘Visserspad’ naar Haarlem om de vis op de markt te verkopen. We lopen een stuk over dit eeuwenoude pad.
Waypoint

Dorpsweide

Typisch voor Wijk aan Zee is de grote dorpsweide rond het centrum. Tot op vandaag heeft men deze weide onbebouwd weten te houden ondanks de druk op de ruimte. De open vlakte tegen de achtergrond van de hoge duinen en de twee fraaie kerktorens geeft het zeedorp een bijzondere charme.

Meer informatie
Waypoint

Café - Restaurant

Café - Restaurant

Meer informatie
Waypoint

Strandtoerisme

De opening van het eerste Badhotel aan de Zwaanstraat in 1881 opende vele ogen bij de inwoners van Wijk aan Zee: geleidelijk legde de vissersbevolking zich toe op de ontvangst van badgasten. Het waren met name Amsterdammers die er met hun gezin neerstreken. Het tekort aan ruimte werd door de pensionhouders in spe eenvoudig opgelost door aan de voorpuien serres te bouwen. Deze dienden als slaapplaats voor de badgasten.

Meer informatie
Waypoint

Dorpsduinen

De dorpsduinen bij Wijk aan Zee, direct ten westen en noorden van de dorpskern, kennen een vegetatie die heel typisch is voor het ‘zeedorpenlandschap’ (zie pagina 118). Er groeien planten als akkerviooltje, hondskruid en blauwe zeedistel. De praktijk leert dat beweiding en betreding een gunstige invloed hebben op deze typische vegetatie. Overnachten: Natuurvriendenhuis De Banjaert

Meer informatie
Waypoint

julianaweg

Bushalte julianaweg Voor meer informatie en haltetijden verwijzen wij u naar www.9292ov.nl

Meer informatie
Waypoint

heliomare

Bushalte heliomare Voor meer informatie en haltetijden verwijzen wij u naar www.9292ov.nl

Meer informatie
Waypoint

Café - Restaurant

Café - Restaurant

Meer informatie
Waypoint

66639

ANWB paddenstoel Nr 66639

Meer informatie
Waypoint

PWN

U passeert een pompstation van drinkwaterbedrijf PWN. Het duingebied speelt een belangrijke rol in de Noord-Hollandse drinkwatervoorziening. Achter het pompstation ligt een infiltratieveld, waar rivierwater wordt gezuiverd. Tot aan Bergen aan Zee passeert u meerdere duinmeren. Daarnaast beheert PWN (de afkorting staat voor Puur Water en Natuur) zo’n 7200 hectare natuur. Naaldbossen worden in Noordhollands Duinreservaat afgewisseld door uitgestrekte duinvlaktes. Rond Wijk aan Zee en Castricum zijn de duinen kalkrijk, doordat er veel schelpresten in de ondergrond zitten. PWN steekt veel energie in het herstel van de natuur, die ernstig heeft geleden van vervuild rivierwater. Dankzij zorgvuldig beheer realiseert men een gevarieerde duinflora van kamperfoelie, kardinaalsmuts, meidoorn en duindoorn. In het gebied komt de laatste jaren steeds meer wild voor, waaronder wezels, hermelijnen en vossen.

Meer informatie
Waypoint

22946

ANWB paddenstoel Nr 22946

Meer informatie
Waypoint

Café - Restaurant

Café - Restaurant

Meer informatie
Waypoint

Kruisberg

Vanaf deze 26 meter hoge top heeft u een prachtig zicht op de omringende duinen. In de beschutting van dit grote paraboolduin ligt de gelijknamige boerderij Kruisberg, restant van een oude landbouwontginning uit de 19e eeuw. Toentertijd werden hier aardappels, groente en bloembollen verbouwd. De boerderij is nu een monument. Toegangsbewijs: dagkaart of weekkaart voor Noordhollands Duinreservaat te koop bij de VVV, de SPAR of De Banjaert in Wijk aan Zee of uit de automaat bij de ingang; Honden: in het Duinreservaat aangelijnd toegestaan.

Meer informatie
Waypoint

Zweefvliegtuig

Het uitgestrekte Watervlak blijkt een uitstekend zweefvliegterrein. Het vliegveld bestaat uit een oost-west en een noord-zuid baan. Het terrein biedt onderdak aan de Eerste Zaanse Zweefvliegclub. De vliegtuigen worden met een lier omhoog getrokken. Binnen enkele seconden is de snelheid opgelopen tot 100 km/h. Gelukkig is zweefvliegen geluidsarm en zijn alleen grasbanen nodig. Er wordt vooral gevlogen op dagen met stabiel weer en veel thermiek.

Meer informatie
Waypoint

Scottish Blackface

Van oudsher wordt het duin begraasd door schapen, koeien en konijnen. Het konijn, de belangrijkste duinbegrazer, komt hier bijna niet meer voor, omdat het de laatste decennia is getroffen door een aantal epidemieën. Om deze reden is door PWN het Scottish Blackface schaap uitgezet, een oud Engels schapenras dat zich kenmerkt door een witte vacht en een zwart getekende kop met markante hoorntjes. De Stichting Crosshill heeft behalve schapen ook Schotse hooglanders en Oud Hollandse Landbokken in het Noordhollands Duinreservaat uitgezet.

Meer informatie
Waypoint

22677

ANWB paddenstoel Nr 22677

Meer informatie
Waypoint

Infiltratievelden

U wandelt hier langs een open middenduinvallei. Aan uw linkerhand ziet u in de verte de hoge duinen. Aan de voet hiervan is voormalige landbouwgrond omgezet in een infiltratieveld voor de drinkwaterbereiding. Vanaf 1903 put de provincie drinkwater uit de duinen. Sinds 1957 infiltreert het Waterleidingbedrijf voorgezuiverd water uit het IJsselmeer en het Rijn-Lekkanaal in de bodem. Het duinzand werkt als een biologisch zuiverend filter. Per jaar wordt ongeveer 20 miljoen kubieke meter water ingevoerd. Toegangsbewijs: dagkaart of weekkaart voor Noordhollands Duinreservaat te koop bij restaurant Johanna’s Hof of uit de automaat bij de ingang; Honden: in het Duinreservaat aangelijnd toegestaan.

Meer informatie
Waypoint

22594

ANWB paddenstoel Nr 22594

Meer informatie
Waypoint

Begrazingsgebied De Limiet

De Limiet is een begrazingsgebied voor verschillende soorten runderen en schapen als de Scottish Highlander, Scottish Blackface en Oud Hollandse Landbokken. Door begrazing wordt de middenduinvallei opengehouden en kunnen er zandviolen en bijzondere mossen groeien. Voorheen zorgden het duinkonijn en schapen van de Brabantse Landbouw voor dit beheer, maar door de verlaging van de konijnenstand door 2 epidemieën en het verdwijnen van de landbouw dreigde het gebied te verruigen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie en de konijnenstand wordt bepaald waar, wanneer en welke soort grazers er rondlopen, want elke soort heeft zijn eigen manier van grazen.

Meer informatie
Waypoint

Zitbank

Waypoint

Bouwland in de duinen

Tussen de Johanna’s weg en de Bredeweg ziet u links een open terrein. Het is voormalig bouwland, dat behoorde tot de verderop gelegen boerderij de Brabantse Landbouw. Op de wallen rond het perceel staan veel meidoornstruiken. Dit zijn restanten van de meidoornhaag, die dienst deed als veekering. Vooral in de eerste helft van de 19e eeuw werden pogingen ondernomen de uitgestrekte duinvalleien geschikt te maken voor de landbouw. Erg veel succes had dit niet. De bodem bleek erg onvruchtbaar en de grondwaterstand schommelde te veel. In 1917 werd de Brabantse Landbouw als laatste duinboerderij opgeheven en zijn de terreinen aan de natuur teruggegeven.

Meer informatie
Waypoint

Brabantse Landbouw

Het open terrein is voormalig bouwland, dat behoorde tot de verderop gelegen boerderij de Brabantse Landbouw. Op de wallen rond het perceel staan veel meidoornstruiken. Dit zijn restanten van de meidoornhaag, die dienst deed als veekering. De pogingen tot ontginning van de uitgestrekte duinvalleien waren weinig succesvol. De bodem bleek erg onvruchtbaar en de grondwaterstand schommelde te veel. In 1917 werd de Brabantse Landbouw als laatste duinboerderij opgeheven en zijn de terreinen aan de natuur teruggegeven. Toegangsbewijs: dagkaart of weekkaart voor Noordhollands Duinreservaat te koop bij de Servex reizigers kiosk aan het station of uit de automaat bij de ingang aan de Geversweg. Met toegangsbewijs kunt u vanaf P-23669 linksaf de gestippelde route volgen; Honden: in het Duinreservaat aangelijnd toegestaan.

Meer informatie
Waypoint

Zitbank

Waypoint

Oude Schulpweg

Deze weg houdt de herinnering levend aan de schelpvisserij. Vooral in de 17e en 18e eeuw werden langs het Noordzeestrand lege schalen van weekdieren 'gevist'. De Oude Schulpweg is een van de wegen waarlangs de schelpvissers hun beladen karren moeizaam naar de achter de duinen gelegen dorpen zwoegden. Bij Castricum werden de schelpen overgeladen op schepen en via de Schulpvaart vervoerd naar Akersloot of verder. In Akersloot werden de schelpen in kalkovens gebrand tot kalk. De kalk werd gebruikt als metselmateriaal.

Meer informatie
Waypoint

Zitbank

Waypoint

Zitbank

Commenti

    Puoi o a questo percorso